เกี่ยวกับเรา เว็บไซต์หางาน ลงประกาศงาน ฝากประวัติ Chaiyojobs.com

  • Call Center : 02-187-0187 , 08-6700-4000

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์หางาน ลงประกาศรับสมัครงาน Chaiyojobs

Chaiyojobs เราคือผู้นำในการให้บริการ Web Service, E-Marketing Service และ System Customization and Integration Service ที่มุ่งตอบสนอง ทุกความต้องการของ SMEs ทุกประเภท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา อย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังมี เป้าหมาย เพื่อสร้างความพึงพอใจและเพื่อต่อยอดทางด้านผลกำไรสูงสุดของทุกองค์กรที่ต่างได้มอบความไว้วางใจในบริการจากเรา โดยทางบริษัทฯเน้น ให้คำแนะนำ ในการเลือกใช้ Service และ Solution ที่เหมาะสมตามงบประมาณและธุรกิจของลูกค้าเป็นสำคัญ

COMPANY PROFILE

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน สิงหาคม 2547 โดยผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ในการให้บริการด้าน Web Technology โดยปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้แบ่งการให้บริการออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ Web Site Hosting Service, E-Business Solution, System Customization and Integration Service และ E-Marketing Service เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยประสิทธิที่สามารถวัดผลความสำเร็จได้บนมาตรฐาน ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกระดับชั้น

OUR VISION

เรามุ่งมั่น ที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำและคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการตลาดยุคใหม่ เพื่อตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมและเข้าถึงธุรกิจในทุกระดับชั้น เพื่อให้ได้รับความคุ้มค่า สะดวกสบาย และรวดเร็วในการให้บริการทั้งยังเพื่อ ต้องการสร้างความมั่นคงในธุรกิจร่วมกันเพื่อผลกำไรสูงสุด พร้อมรองรับทุกการเติบโตทางด้านการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

OUR MISSION

มาตรฐานความเป็นเลิศระดับสากล ในธุรกิจบริการด้าน Web Site Hosting Service, E-Business Solution, System Customization and Integration Service และ E-Marketing Service ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับลูกค้า ในเรื่องของการให้บริการที่เป็นเลิศ รวมถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจบริการและการให้คำปรึกษาที่ดีในการเลือก Service และ Solution จนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าทั้งบริษัทเอกชนและองค์กรชั้นนำหลายแห่งเป็น "บริษัทโฮสติ้งที่อยู่ในใจของลูกค้าตลอดไป"

OUR VALUE

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ได้กำหนดคุณค่าในการดำเนินกิจการของบริษัทสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจดังนี้

  • ความน่าเชื่อถือ (Credibility): การสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในบริการทางด้าน Web Technology
  • ความสมบูรณ์ (Integrity): เราจะเคารพ ให้เกียรติ และรักษาความลับของผู้มาใช้บริการ โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มาใช้บริการเป็นสำคัญ
  • ความร่วมมือร่วมใจกัน (Synergy): มุ่งเน้นความร่วมมือและร่วมใจ ผสมผสานเพื่อความสำเร็จร่วมกัน ทั้งฝ่ายผู้บริหาร และพนักงาน
  • การมุ่งเน้นผู้รับบริการ (Customer Focus): เราจะให้บริการเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
  • นวัตกรรม (Innovation): เราจะสร้างสรรค์พัฒนาสินค้าและบริการ ให้มีความโดดเด่น และแตกต่าง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต